Nguồn nhiễu

Nguồn nhiễu 0.01 đến 20 GHz

Nguồn nhiễu 0.01 đến 20 GHz

Model: GSHM2
Hãng sản xuất: Micran
 • Dải tần: 0.01 đến 20 GHz
 • Tỉ lệ nguồn nhiễu vượt mức (ENR): 13 đến 16 dB với sai số tuyệt đối ±0.4 dB (lớn nhất)
 • Hệ số sóng đứng (SWR): < 1.45:1.0
 • Loại đầu nối ra: loại IX var. 3 (đực), 3.5 mm (đực)
 • Trở kháng đầu ra: 50 Ohm
Liên hệ
Nguồn nhiễu 10 MHz đến 18 GHz

Nguồn nhiễu 10 MHz đến 18 GHz

Model: 346A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 18 GHz
 • Tỉ lệ nguồn nhiễu vượt mức (ENR): 5 đến 7 dB
 • Hệ số sóng đứng (SWR): < 1.3:1
 • Loại đầu nối ra: loại BNC (cái)/ 3.5 mm (đực)
 • Trở kháng đầu ra: 50 Ohm
Liên hệ
Nguồn nhiễu 10 MHz đến 18 GHz

Nguồn nhiễu 10 MHz đến 18 GHz

Model: N4000A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Dải tần: 10 MHz đến 18 GHz
 • Tỉ lệ nguồn nhiễu vượt mức (ENR): 4.5 - 6.5 dB với sai số ± 0.16 dB (lớn nhất)
 • Hệ số sóng đứng (SWR): < 1.22:1
 • Loại đầu nối ra: loại N hoặc APC 3.5 (m)
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group