Máy phát xung

Máy phát dạng xung 165/330 MHz

Máy phát dạng xung 165/330 MHz

Model: 81110A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Số kênh: 1 hoặc 2 kênh
 • Dải tần: 1 mHz đến 330 MHz
 • Độ phân giải thời gian: 3.5 số, 5 ps (trường hợp tốt nhất)
 • Độ rộng xung: 1.515 ns đến 999.5 s
 • Dải biên độ: 100 mV đến 3.8 V
 • Thời gian sườn xung (10/90): 800 ps hoặc 1.6 ns (chọn lựa)
Liên hệ
Máy phát dạng xung 400/660 MHz

Máy phát dạng xung 400/660 MHz

Model: 81130A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Số kênh: 1 hoặc 2 kênh
 • Dải tần: 1 kHz đến 660 MHz
 • Độ rộng xung: lớn hơn 750 ps
 • Dải biên độ: 100 mV đến 2.5 V
 • Thời gian sườn xung (10/90): 500 ps (cố định)
 • Trở kháng nguồn:  50 Ω
Liên hệ
Máy phát dạng sóng tùy ý 4.2 GSa/s

Máy phát dạng sóng tùy ý 4.2 GSa/s

Model: 81180A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Máy phát hàm, dạng sóng tùy ý 10 MSa/s đến 4.2 GSa/s, độ phân giải trục dọc 12 bit
 • Dải tần số dạng sóng 10 kHz đến 250 MHz
 • Băng thông điều chế IQ 2 GHz
 • Số kênh: 1 hoặc 2 (ghép cặp hoặc không ghép cặp)
 • Bộ nhớ đến 64 Msa
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group