Máy hiện sóng số dưới 100MHz

Máy hiện sóng số 70 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 70 MHz, 2 kênh

Model: DSOX2002A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 70 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên mỗi kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: khả năng lên tới 1 Mpts trên mỗi kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: > 50,000 dạng sóng/giây
 • Màn hình hiển thị: 8.5 inch WVGA với 64 mức độ phân màu khác nhau
 • Khả năng tích hợp máy phát hàm 20 MHz và Vôn mét 3 chữ số
Liên hệ
Máy hiện sóng số 60 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 60 MHz, 2 kênh

Model: DSO1002A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 60 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 2 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 1 GSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: 20 kpts trên nửa kênh xen kẽ,  10 kpts trên toàn kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: 400 dạng sóng/giây
Liên hệ
Máy hiện sóng số 50 MHz, 2 kênh

Máy hiện sóng số 50 MHz, 2 kênh

Model: DSO1052B
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
 • Băng thông: 50 MHz
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s trên nửa kênh xen kẽ, 500 MSa/s trên toàn kênh
 • Độ sâu bộ nhớ: 16 kpts trên nửa kênh xen kẽ,  8 kpts trên toàn kênh
 • Số kênh: 2 kênh
 • Tốc độ cập nhật dạng sóng: 200 dạng sóng/giây
Liên hệ
Máy hiện sóng số 100MHz

Máy hiện sóng số 100MHz

Model: GDS-2104E/ GDS-2102E
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 100 MHz (-3dB)
 • Số kênh: 4ch/2ch+Ext
 • Tốc độ lấy mẫu tối đa :1GSa/s (Model 4 kênh); 1GSa/s/ kênh (Model 2 kênh) 
 • Độ sâu bộ nhớ: tối đa 10M điểm
 • Độ phân giải trục dọc: 8-bit 2mV/div ~ 10V/div
 • Độ phân giải trục ngang 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng số 100MHz

Máy hiện sóng số 100MHz

Model: GDS-1102A-U
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 100 MHz
 • Số kênh: 2
 • Tốc độ lấy mẫu: 1GSa/s (RTS); 25GSa/s (ETS)
 • Độ sâu bộ nhớ: 2M điểm/kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8-bit 2mV/div ~ 10V/div
 • Độ phân giải trục ngang 1ns/div ~ 50s/div
Liên hệ
MẤy hiện sóng số 70 MHz

MẤy hiện sóng số 70 MHz

Model: GDS-2074E/ GDS-2072E
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông:   DC~70 MHz (-3dB)
 • Số kênh: 4/ 2 + Ext
 • Tốc độ lấy mẫu: Tối đa :1GSa/s (Model 4 kênh); 1GSa/s/ kênh (Model 2 kênh)      
 • Độ sâu bộ nhớ: 10M pts/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8-bit 1mV~10V/div
 • Độ phân giải trục ngang 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng hỗn hợp 70MHz

Máy hiện sóng hỗn hợp 70MHz

Model: MDO-2074EG(X)/ MDO-2072EG(X)
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Máy hiện sóng hiển thị trên đồng thời miền tần số và thời gian
 • Băng thông:   DC~70 MHz (-3dB)
 • Số kênh: 4/ 2 + Ext
 • Tốc độ lấy mẫu tối đa: :1GSa/s (Model 4 kênh); 1GSa/s/ kênh (Model 2 kênh)
 • Độ sâu bộ nhớ: 10M pts/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8-bit 1mV~10V/div
 • Độ phân giải trục ngang 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)

 

Liên hệ
Máy hiện sóng tương tự 70 MHz

Máy hiện sóng tương tự 70 MHz

Model: MSO-2074E(A)/ MSO-2072E(A)
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông:   DC~70 MHz (-3dB)
 • Số kênh: 4/ 2  tương tự + Ext
 • Tốc độ lấy mẫu: Tối đa :1GSa/s (Model 4 kênh); 1GSa/s/ kênh (Model 2 kênh)      
 • Độ sâu bộ nhớ: 10M pts/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8-bit 1mV~10V/div
 • Độ phân giải trục ngang 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng số 50 MHz

Máy hiện sóng số 50 MHz

Model: GDS-1054B
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 50 MHz
 • Số kênh: 04 kênh
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 10 Mpoint/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8 bit 1mV*~10V/div (max 300 Vrms)
 • Độ phân giải trục ngang: 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng số 70 MHz

Máy hiện sóng số 70 MHz

Model: GDS-1072B/ GDS-1074B
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 70 MHz
 • Số kênh: 2/ 4 kênh
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 10 Mpoint/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8 bit 1mV*~10V/div (max 300 Vrms)
 • Độ phân giải trục ngang: 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng số 100 MHz

Máy hiện sóng số 100 MHz

Model: GDS-1102B/ GDS-1104B
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 100 MHz
 • Số kênh: 2/4 kênh
 • Tốc độ lấy mẫu: 1 GSa/s
 • Độ sâu bộ nhớ: 10 Mpoint/ kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 8 bit 1mV*~10V/div (max 300 Vrms)
 • Độ phân giải trục ngang: 1ns/div ~ 100s/div (tăng theo bậc 1-2-5)
Liên hệ
Máy hiện sóng tương tự 100 MHz

Máy hiện sóng tương tự 100 MHz

Model: GOS-6103C/ GOS-6103/ GOS-6112
Hãng sản xuất: GW Instek
 • Băng thông: 100 MHz
 • Số kênh: 2 kênh
 • Độ phân giải trục dọc: 2mV/div ~ 10V/div
 • Độ phân giải trục ngang: 1ns/div ~ 50s/div
 • Khả năng lưu được 10 dạng tín hiệu (GOS-6103/GOS-6103C)
 • Chức năng đếm tần 6 chữ số (GOS-6103C)
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group