Công nghệ điều khiển

Mô hình điều khiển nhà thông minh

Mô hình điều khiển nhà thông minh

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Thiết kế sơ đồ khối của một mô hình nhà thông minh
 • Nghiên cứu và thiết kế cách đấu dây, lập trình cho các thành phần từ giao diện màn hình cảm ứng DELTA DORE
 • Nghiên cứu và lập trình truyền sóng cho chiếu sáng, cửa cuốn và lò nhiệt
 • Đọc giá trị công suất theo các chu kỳ vận hành
 • So sánh công suất hiển thị trên màn hình với công suất tính toán thu thập được
 • Mô phỏng sự kiện cho việc kiểm soát nhiệt độ trong và ngoài trời
Liên hệ
Bộ lập trình điều khiển ánh sáng với PLC

Bộ lập trình điều khiển ánh sáng với PLC

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Bộ giao diện lập trình mô phỏng điều khiển ánh sáng
 • Lập trình với PLC và phần mềm mô phỏng trên máy tính
 • Bộ mô đun đèn chiếu sáng nhỏ gọn để bàn
Liên hệ
Bộ mô phỏng lập trình đèn giao thông với PLC

Bộ mô phỏng lập trình đèn giao thông với PLC

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Bộ mô phỏng lập trình mô phỏng điều khiển đèn giao thông
 • Lập trình với PLC
 • Phần mềm mô phỏng trên máy tính
 • Mô đun mô phỏng đèn giao thông để bàn, nhỏ gọn
Liên hệ
Bộ mô phỏng lập trình và điều khiển trạm bơm với PLC

Bộ mô phỏng lập trình và điều khiển trạm bơm với PLC

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Bộ mô phỏng lập trình trạm bơm
 • Lập trình và điều khiển với PLC
 • Phần mềm mô phỏng trên máy tính
Liên hệ
Điều khiển nhiệt độ với PLC

Điều khiển nhiệt độ với PLC

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Nghiên cứu lập trình điều khiển điện áp 0-10V
 • Nghiên cứu lập trình điều khiển dòng 4-20mA
 • Nghiên cứu lập trình điều khiển nhiệt độ bằng PID
Liên hệ
Bộ mô phỏng điều khiển nhiệt độ bằng PID

Bộ mô phỏng điều khiển nhiệt độ bằng PID

Model:
Hãng sản xuất: Pháp
 • Mô đun mô phỏng điều khiển nhiệt độ
 • Nghiên cứu nguyên lý điều khiển nhiệt độ bằng PID, lý thuyết và thực hành
 • Nghiên cứu đo lặp theo tiêu chuẩn dòng 4-20mA với đầu đo Pt100
 • Hiệu chỉnh bộ chuyển đổi Pt100/ 4-20mA
 • Nghiên cứu và tính toán các giá trị của bộ PID
 • Thiết lập và vẽ đường cong hiệu chuẩn
 • Mô phỏng và xử lý lỗi của quá trình
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group