Nguồn cấp DC, 1000->1500W

Nguồn một chiều chính xác lập trình 1500W

Nguồn một chiều chính xác lập trình 1500W

Model: SYSKON P1500
Hãng sản xuất: Gossen Metrawatt
 • Syskon là dòng sản phẩm nguồn DC lập trình có độ chính xác và độ ổn định cao dành cho các phòng hiệu chuẩn, kiểm định
 • Công suất lớn nhất: 1500W
 • Dải dòng điện thiết lập: 0 - 60A với độ phân giải 1mA
 • Dải điện áp thiết lập: 0 - 60V với độ phân giải 1mV
 • Sai số dòng điện: 0.05% + 90 mA
 • Sai số điện áp: 0.05% + 30 mV 
 • Bảo vệ chống quá áp, quá dòng, quá nhiệt độ
Liên hệ
Nguồn một chiều chính xác lập trình 3000W

Nguồn một chiều chính xác lập trình 3000W

Model: SYSKON P3000
Hãng sản xuất: Gossen Metrawatt
 • Syskon là dòng sản phẩm nguồn DC lập trình có độ chính xác và độ ổn định cao dành cho các phòng hiệu chuẩn, kiểm định
 • Công suất lớn nhất: 3000W
 • Dải dòng điện thiết lập: 0 - 120A với độ phân giải 2mA
 • Dải điện áp thiết lập: 0 - 60V với độ phân giải 1mV
 • Sai số dòng điện: 0.1% + 135 mA
 • Sai số điện áp: 0.07% + 48 mV 
 • Bảo vệ chống quá áp, quá dòng, quá nhiệt độ
Liên hệ
Nguồn một chiều chính xác lập trình 4500W

Nguồn một chiều chính xác lập trình 4500W

Model: SYSKON P4500
Hãng sản xuất: Gossen Metrawatt
 • Syskon là dòng sản phẩm nguồn DC lập trình có độ chính xác và độ ổn định cao dành cho các phòng hiệu chuẩn, kiểm định
 • Công suất lớn nhất: 4500W
 • Dải dòng điện thiết lập: 0 - 180A với độ phân giải 3,125mA
 • Dải điện áp thiết lập: 0 - 60V với độ phân giải 1mV
 • Sai số dòng điện:  0.15% + 180mA
 • Sai số điện áp: 0.1% + 48 mV 
 • Bảo vệ chống quá áp, quá dòng, quá nhiệt độ
Liên hệ
Nguồn một chiều đến 2000 W

Nguồn một chiều đến 2000 W

Model: 6672A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra:
- Số đầu ra: 1
- Điện áp đầu ra: 0 tới 20 V
- Dòng đầu ra: 0 tới 100 A
- Công suất: 2000 W
*Độ gợn và nhiễu từ 20 Hz tới 20 MHz
- Điện áp (rms/ điện áp đỉnh-đỉnh): 750 μV/ 9 mV
-  Dòng (rms): 100 mA
*Sự ổn định tải & điện lưới:
- Điện áp: 650 μV
- Dòng điện: 7 mA
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group