Máy đo ba chiều CMM

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-450V CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-450V CNC

Model: CWB-450V CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-450VCN C là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 400x430x250
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: Renishaw MH20i
 • Cân bằng trục Z: Đối trọng
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Linear Guideway +Drive Nut
 • Độ chính xác (um): U1=2+L/200 U3=4+L/100
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 250
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 120
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-543AV -CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-543AV -CNC

Model: CWB-543AV -CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-543AV -CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 500x400x300
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: Renishaw MH20i
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=1.5+L/200 U3=4+L/200
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 300
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 150
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-775AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-775AV - CNC

Model: CWB-775AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-775AV - CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 700x700x500
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: Renishaw MH20i
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=1.5+L/200 U3=3+L/200
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 500
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 200
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-875AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-875AV - CNC

Model: CWB-875AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-875AV - CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 800x650x550; 800x550x550 (v)
 • Độ phân giải (mm): 0.0001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawPH10T
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=0.5+L/400 U3=1.9+L/200
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 550
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 160
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1000AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1000AV - CNC

Model: CWB-1000AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-1000AV-CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 400x1000x300; 400x900x300 (v)
 • Độ phân giải (mm): 0.0001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawPH10T
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=0.5+L/400 U3=1.9+L/200
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 300
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 100
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1012AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1012AV - CNC

Model: CWB-1012AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-1012AV-CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 1000x1200x600
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawPH10T
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=1.5+L/200 U3=4+L/150
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 600
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 800
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1215AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-1215AV - CNC

Model: CWB-1215AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-1215AV - CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 1200x1500x600
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawPH10T
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=1.5+L/200 U3=4+L/150
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 600
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 800
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWG-1525AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWG-1525AV - CNC

Model: CWG-1525AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWG-1525AV-CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 1500x2500x1000
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawPH10T motorized probe
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=3+L/200 U3=5+L/150
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 900
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 1200
Liên hệ
Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-8106AV - CNC

Máy đo tọa độ 3 chiều CWB-8106AV - CNC

Model: CWB-8106AV - CNC
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • CWB-8106AV - CNC là dòng máy đo tọa độ 3 chiều cỡ nhỏ của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Người sử dụng có thể lựa chọn đầu đo kiểu tiếp xúc, camera, hoặc kết hợp.
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 800x1000x600
 • Độ phân giải (mm): 0.001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: Renishaw MH20i
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: CNC
 • Dẫn động: Servo Motors +Joystick
 • Truyền động: Đệm khí nén
 • Độ chính xác (um): U1=1.5+L/200 U3=4+L/150
 • Bàn đo: DIN. 876, grade 0
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 600
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 800
Liên hệ
Cánh tay đo tọa độ 3 chiều LOM-2015

Cánh tay đo tọa độ 3 chiều LOM-2015

Model: LOM-2015
Hãng sản xuất: Chien Wei
 • LOM-2015 là máy đo tọa độ 3 chiều kiểu cánh tay cực lớn của nhà sản xuất Chien Wei. Dòng  máy này được dùng để đo kiểm các kích thước, hình dạng hình học trong không gian với độ chính xác cao và với mức đầu tư hợp lý.
 • Máy đo này thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất khuôn mẫu lớn, ô tô, xe máy…
 • Dải đo (X,Y,Z) (mm): 1200x2000x1500
 • Độ phân giải (mm): 0.001/0.0001
 • Phần mềm: IK 5000 – Quadra Check + Win-XP
 • Camera: 1/3" Color CCD+ZOOM
 • Độ phóng đại: 10x…100x
 • Tự động điều tiêu: Trục Z
 • Đầu dò tiếp xúc: RenishawMH8
 • Cân bằng trục Z: Xi lanh
 • Vận hành: Manual
 • Dẫn động: Linear Guideway+Drive Nut
 • Độ chính xác (um): U1=50+8L/1000
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 1500
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 2500
 • Chiều cao mẫu đo lớn nhất (mm): 600
 • Khối lượng mẫu đo lớn nhất (kg): 800
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group