Cơ điện tử - Tự động hóa

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành lắp đặt

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành lắp đặt

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm dùng thực hành lắp đặt các thành phần khác nhau của phôi mẫu thành sản phẩm hoàn chỉnh
 • Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Biến tần
 • Băng tải AC
 • Các thiết bị truyền thông giao thức AS-i
 • Trạm lắp đặt bằng khí nén

     

 

Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành kiểm tra

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành kiểm tra

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm thực hành kiểm tra dùng thực hành kiểm tra các sản phẩm mẫu đã thành phẩm
 • Trạm bao gồm: Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Bảng tín hiệu điều khiển
 • Màn hình cảm ứng
 • Băng tải DC
 • Các mô đun cảm biến như: cảm biến điện dung, điện cảm, cảm biến siêu âm, cảm biến màu...
Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành tháo dỡ

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành tháo dỡ

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm thực hành tháo dỡ dùng thực hành phân tách các mẫu vật thành các thành phần khác nhau.
 • Trạm bao gồm: Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Bảng tín hiệu điều khiển
 • Băng tải DC
 • Trạm tháo dỡ bằng khí nén
Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành bảo vệ an toàn khu vực sản xuất

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành bảo vệ an toàn khu vực sản xuất

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm thực hành bảo vệ an toàn khu vực sản xuất nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu các biện pháp đảm bảo an toàn trong công nghiệp.
 • Hệ thống sẽ tự động phát hiện xâm phạm khu vực sản xuất, báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, cho phép dừng hệ thống an toàn.
 • Trạm bao gồm: Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Bảng mạch truyền thông tín hiệu
 • Bảng mạch rơ le an toàn đa năng
 • Băng tải DC
 • Màn chắn bằng ánh sáng: dùng báo hiệu khu vực sản xuất
 • Hệ thống phát hiện xâm phạm nguy hiểm vào khu vực sản xuất.

 

Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành bốc dỡ

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành bốc dỡ

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm thực hành bốc dỡ dùng thực hành bốc xếp sản phẩm mẫu thành phẩm vào các vị trí khác nhau trong kho hàng
 • Trạm bao gồm: Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Bảng quản lý động cơ
 • Màn hình cảm ứng
 • Băng tải AC
 • Mô đun kết nối AS-i
 • Trạm bốc dỡ
Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành cánh tay robot

Hệ thống Cơ điện tử: Trạm thực hành cánh tay robot

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Trạm thực hành cánh tay robot dùng thực hành lập trình điều khiển tự động cho các cánh tay robot trong công nghiệp
 • Trạm bao gồm: Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Biến tần
 • Các thiết bị truyền thông giao thức AS-i
 • Băng tài AC
 • Trạm tháo dỡ
 • Trạm bốc xếp
 • Trạm kiểm tra
 • Khu vực lưu trữ
 • Cánh tay robot
Liên hệ
Hệ thống Cơ điện tử: Mô hình dây chuyền sản xuất trong công nghiệp

Hệ thống Cơ điện tử: Mô hình dây chuyền sản xuất trong công nghiệp

Model:
Hãng sản xuất: Đức
 • Mô hình dây chuyền sản xuất trong công nghiệp bao gồm:
 • Bảng điều khiển tự động PLC S7 300
 • Biến tần
 • Bảng tín hiệu điều khiển
 • Hệ thống truyền thông công nghiệp
 • Màn hình cảm ứng
 • Hệ thống băng tải
 • Trạm cấp phôi
 • Trạm lắp đặt
 • Trạm kiểm tra
 • Trạm tháo dỡ
 • Trạm bốc dỡ
 • Cánh tay robot
 • Các thiết bị bảo vệ an toàn khu vực sản xuất
 • Các máy gia công công nghiệp

 

Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group