Thiết bị quang học - quang điện tử

Phòng Cơ điện tử và Điều khiển được thành lập với chức năng tư vấn giải pháp và cung cấp thiết bị trong lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn không điện như: Đo lường độ dài, đo lường khối lượng, đo lường lực - độ cứng, đo lường áp suất...

Copyright @ 2015 TECOTEC Group