Thiết bị hiệu chuẩn các thông số an toàn điện

Thiết bị hiệu chuẩn các thông số an toàn điên 5030 được thiết kế để hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm RCD, điện trở vòng lặp, điện trở cách ly, điện trở đất và thiết bị đo kiểm an toàn điện đa năng khác.

 

                       Hình 1: Thiết bị hiệu chuẩn các thông số an toàn điện 5030                      

Thiết bị có thể điều khiển dễ dàng bằng các phím điều khiển mặt máy hoặc kết hợp với phần mềm Easycal để thực hiện quy trình hiệu chuẩn tự động và xuất ra bản kết quả hiệu chuẩn theo thiết lập người dùng.

Các tính năng và ứng dụng chính của thiết bị:

  • Hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra RCD với dòng điện dò từ 3mA – 1000 mA và thời gian tác động từ 10 ms đến 2000 ms
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo điện trở vòng lặp với dải điện trở từ 0.05 Ω đến 1800 Ω và dòng kiểm tra lên đến 30 A.
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo cách lý với dải điện trở cách ly đến 2000 MΩ và điện áp kiểm tra đến 1200V.
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo thông với dải từ 0.1Ω đến 10 kΩ
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo điện áp dây với dải 200 – 260 Vrms.

Với các tính năng trên thiết bị hoàn toàn phù hợp với các phòng thí nghiệm và phòng hiệu chuẩn thiết bị đo an toàn điện.

Copyright @ 2015 TECOTEC Group